Bro Låtgille av idag

I början av 1990 talet ombildades låtgillet. Några medlemmar startade Bro Spelmän
och några andra fortsatte under namnet Bro Låtgille.
Bro Låtgille av idag är en aktiv förening som verkar i Upplands-Bro Kommun
med dess omnejd. Låtgillet har fått en mer allsidig sättning och består nu av 9
spelande medlemmar med följande instrumentering:
2 nyckelharpor, 2 fioler, 1 blockflöjt, 1 munspel, 1 dragspel, 1 durspel, 1 gitarr, 1 bas.
Låtgillet har med åren blivit ett samspelt gäng, som har tillägnat sig en gedigen
repertoar. Den musikaliska inriktningen har efterhand breddats och utgörs idag
av gammaldansmusik samt folkmusik, företrädesvis den uppländska. På vår repertoar
finns även en rad låtar från lokala kompositörer. Bro Låtgille deltog aktivt i
folkmusikinventeringen som genomfördes i Upplands-Bro 2002-2003.
Bro Låtgille åtar sig spelningar för gammaldans, underhållning, fester, m.m.

                                                                                                         
Kjell Sundberg