Ursprungliga Bro Låtgille

Bro Låtgille bildades 1981 av Åke Engström. Från början bestod låtgillet
av 4-5st glada spelmän som efter något år hade ökat till 9 spelmän, varav
8 med nyckelharpor och en med klarinett, alla från Upplands-Bro Kommun.
Låtgillet var under hela 1980 talet en intakt grupp, vars mission var att främja
den uppländska folkmusiken. Låtgillets spelmän, tillsammans med sina familje-
medlemmar, var mycket aktiva med spel och sång  både inom kommunen och
dess närområden samt genom turneringar från Östersund i norr till småländska
Dalen i söder och Helsingfors i öster. En utförligare presentation finns i
Spelmans BULLENTINEN Nr3. 1985  sida 4  och  sida 5
1986 (?) startade Låtgillet en studiecirkel under Frikyrkliga Studieförbundet
nuvarande Bilda. Verksamheten har alltsedan dess bedrivits i form av en studiecirkel.


Kjell Sundberg