”Vi skriver i Upplands-Bro”

Under 1970- och 1980-talen gav Kulturnämnden och hembygdsföreningarna i Upplands-Bro ut ”Vi skriver i Upplands-Bro”.

Som målsättning angavs: ”Kulturnämnden och hembygdsföreningarna strävar tillsammans efter att samla och sprida kunskap om vår bygd i olika tider. ALLA har något att berätta! Dina erfarenheter och upplevelser från Upplands-Bro är intressanta idag. Omistliga i morgon!”

I nummer 51 1982 skrev Åke Engström ”Nyckelharpan och jag”. När jag läste hans berättelse tänkte jag att det kanske kunde vara intressant i dag att läsa om hur det gick till när nyckelharpsbyggandet kom igång i Upplands-Bro i början av 1970-talet.


 Inger Engström